شرکت دارویی سوما فارمد

دنیایی به گستره آسال تیم

معرفی مجموعه دارویی سوما فارمد

Rahbord Electronic
Aasal Ehdas
Radin Team
Visman Pharmed
Versa ghasht
Suma Pharmed
Bedestan Tejarat
شرکت ورسا گشت

شرکت دارویی سوما فارمد

شرکت بازرگانی دارویی، سوما فارمد از ابتدای سال 1399 فعالیت خود را با هدف تهیه شکل های دارویی و تجهیزات پزشکی قابل قبول بر اساس معیارهای رایج بین‌المللی آغاز نمود. نظر به اهداف عالی نظام دارویی کشور درجهت سوق دادن هوشمندانه واردات دارو به سمت تولید داخل، سوما فارمد نیز اهداف خود را در جهت عمل به این مهم برنامه ریزی کرده است.

گالری تصاویر مجموعه سوما فارمد

خدمات مجموعه سوما فارمد

تولید

تولید

هلدینگ بزرگ آسال تیم در حوزه تولید مواد اولیه دیگر صنایع و همچنین تولید تجهیزات پیشرفته اتوماسیون صنعتی فعالیت گسترده ای دارد

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری

هلدینگ بزرگ آسال تیم همواره در کنار طرح های بزرگ به عنوان سرمایه گذار اصلی در کنار صاحبان طرح ها میباشد

بازرگانی و خدماتی

بازرگانی و خدماتی

هلدینگ بزرگ آسال تیم در زمینه تامین نیاز های دارویی و تجهیزات الکترونیک دارای شرکت های فعال میباشد و در صنعت گردشگری نیز فعالیت بسیار گسترده ای دارد