شرکت راهبرد الکترونیک کارا صنعت

دنیایی به گستره آسال تیم

معرفی مجموعه شرکت راهبرد الکترونیک کارا صنعت

Rahbord Electronic
Aasal Ehdas
Radin Team
Visman Pharmed
Versa ghasht
Suma Pharmed
Bedestan Tejarat
شرکت ورسا گشت

شرکت راهبرد الکترونیک کارا صنعت

شرکت راهبرد الکترونیک کارا صنعت در سال 1395 به جهت طراحی و تولید تجهیزات اتوماسیون صنعتی تاسیس گردید و در مدت زمان فعالیت خود اقدام به طراحی و تولید انبوه انواع درایو اینورتر موتور سه فاز نموده است

گالری تصاویر راهبرد الکترونیک کارا صنعت

خدمات راهبرد الکترونیک کارا صنعت

تولید

تولید

هلدینگ بزرگ آسال تیم در حوزه تولید مواد اولیه دیگر صنایع و همچنین تولید تجهیزات پیشرفته اتوماسیون صنعتی فعالیت گسترده ای دارد

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری

هلدینگ بزرگ آسال تیم همواره در کنار طرح های بزرگ به عنوان سرمایه گذار اصلی در کنار صاحبان طرح ها میباشد

بازرگانی و خدماتی

بازرگانی و خدماتی

هلدینگ بزرگ آسال تیم در زمینه تامین نیاز های دارویی و تجهیزات الکترونیک دارای شرکت های فعال میباشد و در صنعت گردشگری نیز فعالیت بسیار گسترده ای دارد