شرکت رادین تیم راد، یک شرکت در حوزه واردات و صادرات قطعات الکترونیکی در سال 1399 جهت تامین قطعات الکترونیکی تاسیس گردید. رادین تیم راد امیدوار است با تلاش و فعالیت مستمر ضمن رفع کمبودهای بازار داخلی بتواند به افراد و شرکت های فعال در این زمینه کمک کرده باشد.
آژانس هواپیمایی و جهانگردی
فهرست