سوما فارمد

شرکت سوما فارمد در سال 1399 با هدف تامین دارو،مکملهای غذایی و ورزشی، ملزومات و تجهیزات پزشکی پا به عرصه ظهور نهاد. این شرکت با به کارگیری نیروهای متخصص و کارآزموده، ضمن شناخت دقیق و کامل نیازها و کمبودهای بازار داخلی و همچنین آگاهی از پیشرفت های نوین علوم پزشکی و دارویی به برقراری ارتباط با برترین شرکت های جهانی نمود.
سوما فارمد امیدوار است با تلاش و فعالیت مستمر ضمن رفع کمبودهای بازار داخلی سلامتی را به کلیه مردمان این مرز و بوم به ارمغان آورد.
شرکت دانش بنیان راهبرد الکترونیک
شرکت بدستان تجارت
فهرست